Apie ambasadą

Sukurta 2014.08.08 / Atnaujinta 2020.03.30 13:31

Savo atsiminimuose, publikuotuose 1999 m. leidinyje „Lietuvos diplomatija XX amžiuje“, buvęs Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Belgijoje Rimantas Morkvėnas rašė, kad Lietuvos informacijos biuras Briuselyje savo veiklą pradėjo 1990 m. lapkričio mėnesį ir buvo pirmasis Vakarų Europoje. Kaip ir kiti panašūs informacijos biurai, įkurti užsienyje po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d., biuras Briuselyje faktiškai tapo neoficialia šalies atstovybe. Briuselio biurui esminę pagalbą suteikė Krikščionių demokratų internacionalas, pasiūlydamas ilgesniam laikui išnuomotas ir laikinai nenaudojamas savo patalpas Hôtel des Monnaies gatvėje Nr.66. Šis biuras vadinosi Baltijos šalių informacijos biuru.

1991 m. rugsėjo 5 d. R.Morkvėnas buvo paskirtas Lietuvos laikinuoju reikalų patikėtiniu Belgijoje. Vietoj informacijos biuro atsirado pripažinta diplomatinė atstovybė. R.Morkvėnui teko surasti naująsias atstovybės Briuselyje patalpas. Taip buvo nupirktas namas Maurice Liétart gatvėje Nr.48. Šis pastatas yra Kanados Lietuvių Bendruomenės dovana Lietuvos valstybei.

1992 m. vasarį Briuselyje ėmė dirbti du Lietuvos ambasadoriai - Misijos prie EB ir NATO vadovas Adolfas Venskus ir ambasados Belgijoje, Olandijai ir Liuksemburgui vadovas prof. Pranas Kūris. Abi atstovybės kurį laiką dar glaudėsi senoje vietoje, o 1992 m. birželį persikėlė į Maurice Liétart gatvės naująsias patalpas.

2009 m. LR ambasada Belgijoje persikėlė į LR nuolatinės atstovybės ES patalpas, esančias  Rue Belliard 41-43, 1040 Briuselis.

Naujienlaiškio prenumerata