Ambasadorė

Sukurta 2014.08.08 / Atnaujinta 2018.09.12 13:55
 

Rita Kazragienė

Ambasadorė

2018 rugpjūtis - dabar Nepaprastoji ir įgaliotoji Lietuvos Respublikos ambasadorė Belgijos Karalystei.
2014 liepa - 2018 rugpjūtis

Ambasadorė ypatingiesiems pavedimams, Lietuvos užsienių reikalų ministerija.

Strategijos ir politikos koordinatorė lietuvių įdarbinimui ir komandiruotėms ES ir tarptautinėse institucijose, nacionalinio tarpinstitucinio lygmens derybos ir konsultavimas; aukšto lygio ryšių su ES ir kitų regioninių ir tarptautinių institucijų pareigūnais palaikymas.

2010 balandis - 2014 liepa

Nuolatinio atstovo pavaduotoja, Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose, Niujorkas, JAV.

Pavadavimas ir konsultavimas politikos planavimo ir vadybos klausimais; Saugumo tarybos ir Generalinės Asamblėjos horizontaliųjų klausimų koordinavimas; pagrindinis dėmesys Pirmajam komitetui (Nusiginklavimas ir Tarptautinis Saugumas); koordinatorė ir vyriausioji derybininkė ES pristatomai JT Antrojo komiteto Lietuvos rezoliucijai „Bendradarbiavimo priemonės įvertinti ir padidinti  žinomumą apie cheminės amunicijos atliekų, išmestų į jūrą, poveikį aplinkai“, Saugumo tarybos reforma; tarpininkavimas GA veiklos pagyvinimo klausimais; Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai koordinatorė Niujorke, viena iš Jungtinių Tautų Misijų vadovų pavaduotojų (Deputy permanent Representatives) neformalus tinklo steigėjų.

2008 rugpjūtis - 2010 balandis

Direktoriaus pavaduotoja/Direktoriaus pareigas einantis asmuo, Globalios politikos departamentas, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija

Strateginis planavimas, vadyba, finansinė priežiūra, JT sistemos ir kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų strategijos ir politikos įgyvendinimas ir koordinavimas, rinkimų kampanijų į JT Saugumo Tarybą ir UNESCO generalinio direktoriaus postą koordinavimas; viršūnių lygmens valstybės reprezentacija, vizitai į užsienį.

 

2004 rugpjūtis - 2008 rugpjūtis

 

Patarėja/Ministrė patarėja ir nuolatinio atstovo pavaduotoja, Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, Šveicarijoje

Nusiginklavimo konferencija ir kiti organai, susiję su tarptautiniu saugumu ir nusiginklavimu: Cheminio ginklo konvencijoje (angl. CWC), Otavos konvencijoje, Tam tikrų konvencinių ginklų konvencijoje (angl. CCW), įskaitant Lietuvos pirmininkavimą šios konvencijos V-ajam protokolui dėl nuo karo likusių sprogmenų (angl. ERW), ir Rėmimo programoje (Biologinių ginklų konvencija); viena iš nuolatinio komiteto atsargų sunaikinimo klausimu prie Otavos konvencijos pirmininkių ir neformalaus konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis proceso iniciatorė PFM „Peteliškių“ priešpėstinių minų klausimu; aktyvus bendradarbiavimas su tarptautinio saugumo vyriausybiniais ir nevyriausybiniais subjektais, ypač JT Sekretoriatu ir Nusiginklavimo biuru, TRKK (angl. ICRC), Kasetinių šaudmenų koalicija (angl. CMC), ŽTHIC (angl. GICHD); nuoseklaus požiūrio į  įprastinės ginkluotės klausimą plėtojimas; reprezentacija ir nacionalinių pozicijų PSO, TTS, TDO koordinavimas.

2002 rugsėjis - 2004 birželis

Dėstytoja Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir Tarptautinėje verslo mokykloje

2001 liepa - 2004 rugpjūtis

Direktoriaus pavaduotoja (Diplomatinė teisė), Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnyba, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

1998 sausis - 2001 liepa

Pirmoji sekretorė, Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

 

1994 lapkritis - 1998 sausis

Atašė/Pirmoji sekretorė, Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnyba, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

1986 birželis - 1994 lapkritis

Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos instituto Lazerinės optikos skyriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė 

Kita

 
  • Ištekėjusi, turi dvi suaugusias dukteris.
  • 1986 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą, turi Fizikos mokslų magistro laipsnį.
  • Įgudęs anglų ir rusų kalbų mokėjimas, pažengęs prancūzų kalbos mokėjimas.

Naujienlaiškio prenumerata