Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.08.13

Notariniai veiksmai yra atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Notariniai veiksmai atliekami į ambasadą atvykus asmeniškai bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Notariniai veiksmai paštu ar per nustatyta tvarka neįgaliotus tarpininkus pateiktiems dokumentams neatliekami.

SVARBU:

Dėl konkretaus notarinių veiksmų atlikimo ir atlikimo laiko būtina susitarti iš anksto paskambinus į ambasadą telefonu 02 401 98 95.

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • priima jūrinius protestus;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Nustatyto konsulinio mokesčio tarifus už notarinių veiksmų atlikimą rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata