Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.08 / Atnaujinta 2019.03.01 08:58

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atliekamą dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille):

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 20 eurų
Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
- oro uosto tranzitinės vizos (A) 60 eurų
- tranzitinės vizos (B) 60 eurų
- trumpalaikės vizos (C) 60 eurų
- nacionalinės vizos (D) 60 eurų
- grupinės vizos 60 eurų, pridedant po 1 eurą už asmenį
- riboto teritorinio galiojimo vizos 60 eurų
- supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 5 eurai
Už asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą 20 eurų
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų
- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą 25 eurai
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60 eurų
Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):
- dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje 10 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
- dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą r perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:
- santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą 115 eurų
- vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą 15 eurų
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių patvirtinimą 30 eurų
- dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą 10 eurų už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 eurų
- dokumentų vertimo iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą/iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas tikrumo paliudijimą 30 eurų (už puslapį)
- fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 eurų
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 eurų
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30 eurų
- jūrinio protesto akto priėmimą 100 eurų
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 eurų
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 30 eurų per mėnesį
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
- iki 115 eurų vertės 15 eurų
- daugiau kaip 115 eurų vertės 20 eurų
Už sandorių ar pareiškimų surašymą 50 eurų
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).
Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę (t.y. vykdoma konsulinė misija) ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymo pataisomis, įsigaliojusiomis 2010 m. sausio 1 d., pasai išduodami ir keičiami nemokamai:

 • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba;
 • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis;
 • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus;
 • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims;
 • nuo okupacijų nukentėjusiems - represuotiems asmenims.

Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų.  

Konsulinio mokesčio mokėjimo būdai

 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas prieš konsulinio veiksmo atlikimą.
 • Ambasadoje sumokėti galima tik grynais pinigais (mokėjimo kortelių skaitytuvo nėra).
 • Konsulinį mokestį taip pat galima sumokėti pavedimu į ambasados sąskaitą banke:
  Gavėjas L'Ambassade de Lituanie
  Banko pavadinimas ING bank
  Sąskaitos numeris 310-1053457-26
  IBAN BE59 310105345726
  BIC BBRUBEBB

  Pavedime būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir už kokias konsulines paslaugas mokate. 

Naujienlaiškio prenumerata