Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.08.13 / Atnaujinta 2014.09.05 08:35

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ir jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos išduodamos tais atvejais, kai pagal nustatytą tvarką faktui įrodyti nepakanka vienos valstybės institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, o yra reikalaujama pateikti atstovybės užsienyje pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • kad pasas ar tapatybės kortelė grąžinti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams (pvz. konsulinė pažyma apie santuokos registravimo Lietuvos Respublikos reglamentavimą, vadinama certificat de coutume, kt.)

Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti atstovybei užsienyje tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

(pažymoms vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo gauti pateikiami specialios formos prašymai, jie pateikiami toliau tekste).

Prie prašymo turi būti pridedama:

 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas arba jo notariškai patvirtinta kopija, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • Pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, įrodantys faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintos kopijos.

Ambasada Briuselyje konsulinę pažymą gali išduoti viena iš šių kalbų: lietuvių, anglų, prancūzų.

Už konsulinės pažymos išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis - 30 eurų.

Konsulinė pažyma išduodama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, kai būtina gauti papildomų duomenų konsulinei pažymai parengti.

Jeigu pageidaujate, yra galimybė išduotą konsulinę pažymą jums išsiųsti registruotu paštu. Tokiu atveju sumokamas papildomas mokestis už siuntimo registruotu paštu išlaidas (siunčiant Belgijoje 7 EUR, siunčiant į Liuksemburgą - 8 EUR). Tačiau ambasada neprisiima atsakomybės už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

Pažymos ketinantiems susituokti Belgijoje/Liuksemburge

Jeigu jūs ketinate susituokti Belgijoje ar Liuksemburge, institucija, kurioje jūs ketinate santuoką registruoti gali jūsų paprašyti pateikti konsulines pažymas apie:

 • Šeiminę padėtį (certificat de celibat/etat civil). Pažyma apie šeiminę padėtį galioja ne ilgiau nei 6 mėn.
 • Santuokos registravimo Lietuvos Respublikoje reglamentavimą (certificat de coutume).

Šios pažymos yra išduodamos bendra tvarka (kiekvienai pažymai pildomas atskiras prašymas), taip, kaip nurodyta šio teksto pradžioje.

DĖMESIO:

Belgijos/Liuksemburgo institucijoms (santuokos registravimui) būtina pateikti asmens gimimo liudijimą, kuris turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į vieną oficialių šalies kalbų.

SVARBU:

2010-01-29  Lietuvoje įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976-09-08 Vienoje. Belgija ir Liuksemburgas taip pat yra prisijungusios prie Konvencijos valstybės, todėl jų išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų (pagal nustatytą Konvencijos formą) Lietuvos institucijų yra priimami be legalizavimo ("Apostillės" ) ir vertimo į lietuvių kalbą.

Pažymos vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registravimo liudijimo

Jeigu būdami užsienio valstybėje praradote vairuotojo pažymėjimą ar/ir transporto priemonės registracijos liudijimą, būtina apie dokumentų praradimą informuoti atsakingas Lietuvos institucijas, t.y. VĮ Regitra.

Tą jūs galite padaryti atvykę asmeniškai į jums artimiausią Lietuvos Respublikos ambasadą.

Jeigu pageidausite, vietoje prarastų dokumentų ambasada jums galės išduoti konsulinę pažymą. Tokia pažyma galioja iki 30 dienų, nuo išdavimo momento. Ji išduodama tik gavus VĮ Regitra duomenis apie jūsų turėtą vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registracijos liudijimą, t.y. ne greičiau nei per 2-3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

Konsulinis mokestis už vieną pažymą: 30 eurų

Pažyma išduodama lietuvių ir anglų kalbomis (abiem kalbom viename dokumente).

Pažymai vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo gauti pateikiama:

 • Aiškiai ir pilnai užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentas (arba notariškai patvirtinta jo kopija). Jeigu asmens dokumentai prarasti, bet koks kitas dokumentas su jūsų nuotrauka ir asmens kodu.
 • Dokumentas, patvirtinantis vairuotojo pažymėjimo praradimo faktą (t.y. policijos pažyma, jeigu dokumentas buvo pavogtas).

Pažymai vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo gauti pateikiama:

 • Aiškiai ir pilnai užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentas (arba notariškai patvirtinta jo kopija). Jeigu asmens dokumentai prarasti, bet koks kitas dokumentas su jūsų nuotrauka ir asmens kodu.
 • Dokumentas, patvirtinantis transporto priemonės registracijos liudijimo praradimo faktą (t.y. policijos pažyma, jeigu dokumentas buvo pavogtas).

Pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę

Šią konsulinę pažymą ambasada gali išduoti tik Lietuvos Respublikos Migracijos departamento prie VRM išduotos pažymos apie asmens turimą Lietuvos Respublikos pilietybę pagrindu.

Tokią pažymą galite užsisakyti patys asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Lietuvos Respublikos migracijos departamente prie VRM.

Jeigu tokios pažymos neturite, ambasada konsulinę pažymą apie jūsų turimą Lietuvos Respublikos pilietybę išduos tik tuomet, kai Lietuvos Respublikos migracijos departamentas ambasadai pateiks šiai pažymai išduoti reikalingą informaciją. Tokiu atveju konsulinės pažymos apie jūsų turimą Lietuvos Respublikos pilietybę išdavimas gali užtrukti 1-2 mėnesius nuo prašymo ambasadoje pateikimo.

Šiai pažymai gauti  pateikiami dokumentai (žr. bendrą informaciją apie konsulinių pažymų išdavimą) bei papildomai, pateikiamas laisvos formos prašymas, adresuotas Lietuvos Respublikos migracijios departamentui prie VRM, suteikti ambasadai informaciją apie jūsų turimą Lietuvos Respublikos pilietybę.

Konsulinis mokestis už pažymą: 30 eurų.

Pažyma apie asmens teistumą/neteistumą Lietuvos Respublikoje

Šią pažymą ambasada gali išduoti tik Informatikos ir ryšių departamento prie VRM išduoto pažymos apie asmens teistumą/neteistumą Lietuvos Respublikos pagrindu.

Tokią pažymą galite užsisakyti patys asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (Informatikos ir ryšių departamente) arba internetu.

Jeigu tokios pažymos neturite, ambasada konsulinę pažymą apie jūsų teistumą/neteistumą Lietuvos Respublikos išduos tik tuomet, kai Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM ambasadai pateiks šiai pažymai išduoti reikalingą informaciją. Tokiu atveju konsulinės pažymos apie jūsų turimą Lietuvos Respublikos pilietybę išdavimas gali užtrukti 1-2 mėnesius nuo prašymo ambasadoje pateikimo.

Šiai pažymai gauti pateikiami dokumentai (žr. bendrą informaciją apie konsulinių pažymų išdavimą)

Konsulinis mokestis už pažymą: 30 eurų.

Apie galimybę užsisakyti pažymas iš Lietuvos Respublikos institucijų internetu

Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės valdžios vartų portale Lietuvos Respublikos piliečiai gali užsisakyti įvairias pažymas iš Lietuvos Respublikos institucijų: pvz. pažyma apie šeiminę padėtį, apie asmens teistumą/neteistumą,  apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir kt.

Šiomis paslaugomis gali naudotis Lietuvos Respublikos pilnamečiai fiziniai asmenys.  Užsisakant paslaugas Lietuvos Respublikos pilnamečiai fiziniai asmenys turi save identifikuoti prisijungdami per išorines sistemas, t.y. ši paslauga yra prieinama:

 • Asmenims turintiems naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais;
 • Asmenims, esantiems šių komercinių bankų internetinės bankininkystės vartotojais: AB SEB bankas, AB Swedbank, AB Snoras, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Parex, AB Danske bankas;
 • asmenims turintiems skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centras.

Naujienlaiškio prenumerata