Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.08.13 / Atnaujinta 2021.08.02 09:11

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) išduodamas tik grįžimui į Lietuvos Respubliką. Tęsti kelionės su šiuo dokumentu ir vykti į kitas valstybes negalima. Belgijos ir Liuksemburgo konsulinėje apygardoje AGP išduoda Lietuvos Respublikos ambasada Briuselyje.

AGP gali būti išduotas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiui;
  • Užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu vaikas neturi užsienio valstybės pilietybės.
  • Asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

DĖMESIO:

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Dokumentai, pateikiami AGP gauti, praradus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentus ar pasibaigus turimo asmens tapatybės dokumento galiojimo laikui:

Dokumentai pateikiami prašant išduoti AGP Belgijoje ar Liuksemburge gimusiam vaikui:

  • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas prašymas;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
  • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas pareiškėjo gimimo liudijimas arba Belgijos ar Liuksemburgo institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas, patvirtintas Apostille. Atkreipiame dėmesį, kad 2010-01-29  Lietuvoje įsigaliojo Kovencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976-09-08 Vienoje. Belgija ir Liuksemburgas taip pat yra prisijungusios prie Konvencijos valstybės, todėl jų išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų (pagal nustatytą Konvencijos formą) Lietuvos institucijų yra priimami be legalizavimo Apostillės ir vertimo į lietuvių kalbą.

Konsulinis pareigūnas, prireikus, turi teisę paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

DĖMESIO:

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, kito įstatyminio atstovo ar įgalioto asmens. Vaikams iki 2 metų į ambasadą atvykti nebūtina.

Pareiškėjas dokumentus AGP gauti pateikęs paštu, faksu ar nuskanuotus elektroniniu paštu, AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai.Teikiant dokumentus paštu, faksu ar elektroniniu paštu, turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad yra sumokėtas konsulinis mokestis.

Paruoštas AGP gali būti siunčiamas paštu jeigu įvykdytos visos šios sąlygos:

Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP įsigalioja nuo išdavimo datos, taigi išduodamas ne ankščiau kaip prieš 2 savaites iki kelionės dienos.

Konsulinis mokestis už AGP - 25 eurai.

Daugiau informacijos apie AGP rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha