Gimimo fakto įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2021.03.23

Jei Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimė vaikas, pagal galiojančius teisės aktus jo gimimas privalo būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą;
  • Vaiko tėvų (globėjų) asmens tapatybės dokumentai ir po vieną jų kopiją.
    • Jei dokumentus pateikia globėjas, kartu su globėjo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jei dokumentas yra išduotas Belgijos ar Liuksemburgo institucijos, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą.
  • Prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei išvykimas iš Lietuvos nebuvo deklaruota, prašymas užpildomas ambasadoje);
  • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei buvo išduotas) ir jo kopija;
  • Išrašas iš gimimo akto įrašo (arba kitaip vadinamas Formule A, tarptautinis gimimo liudijimas, daugiakalbis gimimo liudijimas), išduotas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją.*

*DĖMESIO:  

Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, Europos Sąjungos valstybėse atsisakoma gimimo akto įrašus patvirtinančių išrašų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma Apostille, bei supaprastinami reikalavimai dokumentų vertimams. Šis reglamentas taikomas, jei vaikas gimė Europos Sąjungos valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos Konvencijos.

Jei vaikas gimė ne Europos Sąjungos valstybėje ar valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos konvencijos, pateikiamas gimimo liudijimas, kuris turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

Informaciją apie konsulinius mokesčius rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata