Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.08.13 / Atnaujinta 2016.03.09 13:49

Belgijos Karalystė ir Liuksemburgo Didžioji Hercogystė bei Lietuvos Respublika yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, taigi dokumentą išdavusio pareigūno parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, yra patvirtinimas Apostille pažyma, kurią išduoda dokumento kilmės valstybės kompetentinga valstybinė institucija.

Belgijoje išduotus dokumentus Apostille pažyma tvirtina:

Belgijos užsienio reikalų ministerija

Adresas SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
SERVICE LEGALISATION:
Rue des Petits Carmes, 27
1000 BRUXELLES
Darbo laikas: 9.00-12.30 ir 13.30-15.30
Telefonai pasiteiravimui: +32 2 501 87 85, +32 2 501 89 00

Naujausią ir išsamiausią informaciją rasite www.diplomatie.be

DĖMESIO:

Belgijos seniūnijų (commune/gemente) išduoti gimimo, santuokos ir kitų civilinės būklės aktų  registrų išrašus Belgijos URM legalizavimo tarnyba galės pažymėti Apostille spaudu tik jei minėtą dokumentą yra pasirašęs burmistras ar burmistro pavaduotojas (le bourgmestre arba un échevin). Todėl jau kreipiantis į seniūniją dėl civilinės būklės akto registro išrašo būtina iš anksto perspėti, kad dokumentas bus teikiamas Belgijos užsienio reikalų ministerijai pažymėti Apostille pažyma.

Liuksemburge išduotus dokumentus Apostille tvirtina:

Liuksemburgo užsienio reikalų ministerija

Adresas Ministère des Affaires Etrangères
Bureau des Passeports
43, bld. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Darbo laikas 9.00-16.30
Telefonas pasiteiravimui +352 247 88300

Naujausią ir išsamiausią informaciją rasite www.mae.lu

Lietuvoje išduotus dokumentus Apostille tvirtina

Dėl Lietuvoje išduotų oficialių dokumentų patvirtinimo pažyma Apostille asmenys (Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai) gali kreiptis į:

  • Lietuvos ambasadą Belgijoje;
  • Lietuvos Respublikos notarus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2016 m. sausio 18 d. dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) Lietuvoje atlieka notarai. URM Konsulinis departamentas tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka  tik dokumentams, gautiems iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų).

SVARBU:

Norėdami, kad ambasada tarpininkautų perduodant Lietuvos Respublikos institucijų išduotą dokumentą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai patvirtinti Apostille pažyma, ambasadai turite pateikti:

Konsulinis mokestis už vieno dokumento patvirtinimą Apostille Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (tarpininkaujant ambasadai):  20 eurų.
 
Atkreipiame dėmesį, kad:

  • Apostille pažyma yra tvirtinami tik po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo išduoti dokumentai (t.y. pažymėti Lietuvos Respublikos herbiniu antspaudu). Jeigu jūsų dokumentas (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ir t.t.) yra išduotas anksčiau, jums papildomai reikia kreiptis dėl pakartotinio dokumento išdavimo. Ambasada taip pat gali tarpininkauti gaunant iš Lietuvos Respublikos institucijų pakartotinius dokumentus. Daugiau informacijos apie tai rasite skiltyje Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos institucijų.
  • pateikę dokumentą tvirtinimui pažyma Apostille per ambasadą, patvirtintą dokumentą galėsite atsiimti ambasadoje tik po 4-6 savaičių (priklausomai nuo diplomatinio pašto siuntimo/gavimo dažnumo). Jeigu jums prieš tvirtinant Apostille reikalinga gauti pakartotinį dokumentą iš Lietuvos Respublikos institucijų, naujai išduotą dokumentą ir Apostille patvirtintą dokumentą gausite ne anksčiau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo).

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha