Nelaimės atveju

Sukurta 2014.08.13

Kontaktai nelaimės atveju

Jeigu jums viešint Belgijoje prireikė:

  • išsikviesti policiją, skambinkite iš bet kurio tinklo (fiksuoto ar mobilaus ryšio) telefonu 101;
  • išsikviesti greitąją medicinos pagalbą/gaisrininkus, skambinkite iš bet kurio tinklo (fiksuoto ar mobilaus ryšio) telefonu 100.

SVARBU:

Visose ES šalyse (taip pat ir Belgijoje) veikia vieninga pagalbos išsikvietimo telefonu 112 sistema. Šiuo numeriu galite prisiskambinti iš bet tinklo (fiksuoto ar mobilaus ryšio) telefono.

Jeigu jums viešint Liuksemburge prireikė:

  • išsikviesti policiją, skambinkite iš bet kurio tinklo (fiksuoto ar mobilaus ryšio) telefonu 113;
  • išsikviesti greitąją medicinos pagalbą/gaisrininkus, skambinkite iš bet kurio tinklo (fiksuoto ar mobilaus ryšio) telefonu 112.
  • išsikviesti gaisrininkus Liuksemburgo mieste, galima skambinti ir šiuo numeriu 442244

SVARBU:

Visose ES šalyse (taip pat ir Liuksemburge) veikia vieninga pagalbos išsikvietimo telefonu 112 sistema. Šiuo numeriu galite prisiskambinti iš bet tinklo (fiksuoto ar mobilaus ryšio) telefono.

Konsulinės pagalbos teikimas

Lietuvos Respublikos ambasada Briuselyje dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais 9.00-18.00, penktadieniais 9.00-16.45 (pietų pertrauka 13.00-14.00).
Švenčių dienomis ir savaitgaliais ambasada nedirba.
Ambasados telefonas +32 2401 98 95
Faksas +32 2401 98 98
E. paštas [email protected]

Atkreipiame Lietuvos Respublikos piliečių dėmesį, kad šiuo metu veikia vieninga konsulinės pagalbos teikimo sistema visose Lietuvos Respublikos ambasadose, t.y. jeigu jums reikia skubios konsulinės pagalbos skambinkite telefonu (Lietuvoje): +370 5 236 2400 – darbo dienomis 8.00-21.00 val., švenčių ir poilsio dienomis: 8.00-17.00 val.

Jeigu praradote/jums pavogė asmens dokumentus

Praradus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus (pasą, tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, kt. dokumentus), svarbu nedelsiant apie tai informuoti už šių dokumentų išdavimą atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas. Taip jūsų prarasti dokumentai bus paskelbti negaliojančiais, išvengsite galimo piktnaudžiavimo ir pasinaudojimo jūsų dokumentais.

Vagystės atveju:

  • apie įvykį informuokite vietos policiją bei gaukite atitinkamą policijos protokolą;
  • susisiekite su artimiausia Lietuvos Respublikos ambasada jos darbo valandomis bei informuokite apie įvykį. Tam, kad jūsų dokumentai būtų paskelbti negaliojančiais, turite atvykti asmeniškai į ambasadą bei užpildyti nustatytos formos pranešimą. 
  • Savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei turimas).

Jeigu praradote savo asmens tapatybės kortelę ar pasą ir jums reikia grįžti į Lietuvą

Ambasada jums gali išduoti Asmens grįžimo pažymėjimą. Šis dokumentas galioja 15 dienų nuo dokumento išdavimo ir yra skirtas tik grįžimui į Lietuvą. Su šiuo dokumentu tęsti kelionės į kitas užsienio valstybes negalite.

DĖMESIO:

Vietos policijos išduotas protokolas apie asmens dokumentų vagystę nėra pakankamas dokumentas grįžimui į Lietuvą, t.y. šis dokumentas nepakeičia turėto asmens dokumento ir su juo išskristi iš šalies jums nebus leista. Grįžimas galimas tik su Asmens grįžimo pažymėjimu.

Jeigu praradote vairuotojo pažymėjimą ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimą

Jeigu šie dokumentai prarasti dėl vagystės, būtina apie įvykį informuoti vietos policiją ir gauti atitinkamą policijos protokolą. Artimiausioje jums Lietuvos Respublikos ambasadoje turėtumėte asmeniškai užpildyti nustatytos formos pranešimą VĮ Regitra apie dokumentų praradimą.

Jeigu jums reikia tęsti kelionę, ambasada vietoje prarastų vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo gali išduoti konsulines pažymas. Šie dokumentai galioja iki 30 dienų ir yra skirti grįžimui į Lietuvą.

Praradus pinigus

Ambasada teikti finansinę pagalbą neturi galimybių, tačiau visuomet ambasadoje yra suteikiama galimybė jums susisiekti su jūsų artimais žmonėmis (bei susitarti dėl pinigų jums perdavimo). Rekomenduojama pinigų perlaidas vykdyti per Western Union (jų tinklas yra labai platus tiek Belgijoje, tiek Liuksemburge, dažniausiai veikia pašto skyriuose). Visą informaciją apie pinigų perlaidas galite rasti www.westernunion.com
Daugiau informacijos apie tai ką daryti nelaimės atveju.

Dėl medicinos pagalbos teikimo užsienio valstybėse

Lietuvos Respublikos ambasada Briuselyje ragina visus piliečius, vykstančius į ES valstybes turėti su savimi Europos Sveikatos draudimo kortelę, kuri reikalinga norint gauti būtinąją medicinos pagalbą užsienio valstybėje ir kurios teikimo išlaidos gali būti kompensuojamos valstybinio socialinio draudimo.
(Vadovaujantis ES teisės aktais, vienoje ES ar EEE šalyje narėje apdraustieji valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą ES ar EEE šalį narę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas.

Taip pat raginame visus asmenis, vykstančius į užsienio valstybes apsidrausti kelionės draudimu (ypač jeigu neturite Europos sveikatos draudimo kortelės).

Turite atminti, kad atsitikus nelaimei, jūsų gydymo išlaidų padengimas (neturint Europos sveikatos draudimo kortelės ar kelionės draudimo) bus tik jūsų pačių ir jūsų artimųjų rūpestis. Ambasada finansinės paramos suteikti negalės.

Dingus žmogui

Ieškant į užsienio valstybę išvykusio artimojo, reikėtų kreiptis į artimiausią policijos įstaigą – besikreipiančio asmens gyvenamojoje vietoje esantį policijos komisariatą.

Užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų pervežimas į Lietuvą

Detalią informaciją rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha