Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.08 / Atnaujinta 2020.12.02 12:28

Konsulinis mokestis turi būti sumokamas iki konsulinio veiksmo atlikimo. Už teikiamas konsulines paslaugas galima atsiskaityti:

  • mokėjimo kortele ambasadoje;
  • banko pavedimu prieš atvykstant į ambasadą.
Ambasados sąskaitos numeris

Gavėjas L'Ambassade de Lituanie

Banko pavadinimas ING bank

Sąskaitos numeris BE59 310105345726

BIC BBRUBEBB


Atliekant konsulinio mokesčio pavedimus, juose būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę, ir konsulinės paslaugos pavadinimą.

 Konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. yra tokie:

Konsulinio mokesčio pavadinimas Dydis (EUR)
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100
Laikinojo paso išdavimas 50
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės
dokumento išdavimas
25
Santuokos įregistravimas  100 
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas: 
santuokos įrašą liudijančio išrašo

gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.

mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.

Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas

Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20
Konsulinių pažymų išdavimas 30 
Notarinių veiksmų atlikimas:
sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50
sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100
dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 (už puslapį)
parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas  10
dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas 30 (už puslapį)
fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30
asmeninio testamento priėmimas saugoti 50
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30
jūrinio protesto priėmimas  100
dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

20 (už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:  
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100
dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas 120
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius) 

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą 

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Atleidimo nuo konsulinio mokesčio lengvatos

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha