Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.08 / Atnaujinta 2019.08.26 08:26

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atliekamą dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille):

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 20 eurų
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų**
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 eurų
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos institucijų 20 eurų
Už laikino paso išdavimą 50 eurų
Už santuokos įregistravimą ambasadoje 100 eurų
Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos priėmimą:
- nacionalinės vizos (D) 60 eurų
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą 50 eurų
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60 eurų
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų
Už dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) 20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių patvirtinimą 30 eurų
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 eurų už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 eurų
- fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 eurų
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 eurų
Už ambasadoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą 5 eurai

*mokant už konsulines paslaugas pavedimu į ambasados sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz.: už vardas pavardė paso išdavimą, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.)

Ambasados sąskaita banke:

Gavėjas L'Ambassade de Lituanie
Banko pavadinimas ING bank
Sąskaitos numeris 310-1053457-26
IBAN BE59 310105345726
BIC BBRUBEBB

**Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu, pasai ar asmens tapatybės kortelės išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis
  • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
  • nuo okupacijų nukentėjusiems - represuotiems asmenims.

VERTIMAI

  • Ambasada vertėjų neturi, dokumentų neverčia ir vertimų tikrumo neliudija.
  • Belgijoje akredituotų vertėjų sąrašą galite rasti čia.

Naujienlaiškio prenumerata